RU    |    LV
 


Zemessūcēju komplektācijas un konstrukcijas īpatnības.

Zemessūcēju komplektēšanas īpatnības.

1. Firma „PNEUMA” ražo sūkņustikai pēc pasūtījuma konkrētiem pasūtītājiem. Sakarā ar to viena vai cita pasūtījuma izpildes termiņi var sasniegt 3-6 mēnešus kopš līguma parakstīšanas dienas.

2. Piegādes komplektā ietilpst divi pamata izstrādājumi: PKS sūknis un gaisa sadalītājs.

3. Sūknis var būt jebkuras markas no piedāvātajiem astoņiem tipiem, un tā izvēle notiek atbilstoši nepieciešamajam hidromaisījuma izstrādes ražīgumam vienā stundā (no 40 līdz 1800 m3/stundā pie aprēķinātās citās vielas 50 % tilpuma koncentrācijas).

4. Gaisa sadalītājs var būt 4 veidu (UN, VS, V un VV), atkarībā no darba apstākļiem (izstrādes dziļuma un hidromaisījuma reifulēšanas attāluma). Tips UN - rotācijas, klāja, tiek novietots uz zemessūcēja klāja un tiek izmantots darbam vidējā dziļumā ar vidējo gaisa darba spiedienu līdz 5 bāriem. Tips VS - vārstu veida, iegremdējams, tiek novietots uz iegremdējamā sūkņa augšpusē un izmantots darbam lielā dziļumā ar gaisa darba spiedienu līdz 8,8 bāriem. Tips V - vārstu veida, pontonu, tiek izmantots darbam vidējā dziļumā, taču ar lielu hidromaisījuma reifulēšanas attālumu, ar gaisa spiedienu līdz 8,8 bāriem vai seklā ūdenī ar vakuuma sistēmu un lielu darba spiedienu līdz 8,8 bāriem (tips VV).

5. Cenrādī ietverti trīs dažādi komplektācijas varianti:
- sūknis + gaisa sadalītājs, tips UN, klāja;
- sūknis + gaisa sadalītājs, tips VS, iegremdējams;
- sūknis + gaisa sadalītājs, klāja tips V;

Klāt pie katra varianta var tikt izmantota vakuuma sistēma darbam seklā ūdenī (minimālais izstrādes dziļums atkarīgs no sūkņa markas)..

6. Papildus kontrolmērīšanas ierīces iespējams piegādāt pēc pasūtītāja pieprasījuma:

- 3 iegremdējami spiediena kontroles devēji 0 -10 bāriem ar 40 m garu kabeli un kontrolpaneli, kas tiek uzstādīts operatora kajītē;

- 1 iegremdējams elektroniskais dziļums mērīšanas devējs ar 40 m garu kabeli un kontrolpaneli, kas tiek uzstādīts operatora kajītē;

- 1 elektroniskais tahometrs kameru darbības cikliskuma mērīšanai.

7. Kompresora veids Pasūtītājs to iegādājas patstāvīgi, atkarībā no nepieciešamā gaisa patēriņa un maksimālā spiediena, kurš ir atkarīgs no:
-izstrādes dziļuma,
-reifulēšanas attāluma,
- pacelšanas augstuma virs ūdens virsmas,
-cietvielas granulometriskā sastāva, hidromaisījuma koncentrācijas un reoloģiskajām īpašībām.

8. Caurules, vinčas, dīzeļa ģenerators vinču darbībai un spiediena cauruļvads Pasūtītājs tos iegādājas patstāvīgi, atbilstoši aprēķiniem un rekomendācijām, kuras mēs sniedzam bez maksas, atbilstoši Jūsu veicamajam tehniskajam uzdevumam un Jūsu objekta apstākļiem.
.
9. Jūsu projekta tehniskajam pamatojumam un lai pareizi izvēlētos aprīkojumu, nepieciešams zināt sekojošu informāciju:

- ieža (grunts) projektēto apjomu sakārtās vai ražošanas jaudu gadā (m3);

- projektēto darbu veikšanas ilgumu, norādot skaitu/daudzumu:
darba dienu skaitu mēnesī
darba stundu skaitu diennaktī
vai norādīt nepieciešamo grunts ražošanas jaudu m3/stundā;

- grunts un izstrādājamā ieža veidu (sapropelis – dūņas – smilts – grants – māls);
- ieža blīvumu dabiskā salikumā un tās dabisko mitrumu (%),
- ieža granulometrisko sastāvu,
- ieža pretestību bīdei;
- izstrādes minimālo dziļumu (A);
- izstrādes maksimālo dziļumu (B);
- izstrādājamās slāņkārtas biezumu (jaudu) vai noņemamās kārtas biezumu;
- transportēšanas attālumu pa ūdeni (E) un pa sauszemi (F);;
- ďizkraušanas vietas augstumu virs ūdens virsmas (G);
- hidromaisījuma viskozitāti (puazos) ar dažādu cietvielas tilpuma koncentrāciju (transportējot hidromaisījumu caur spiediena cauruļvadu attālumā, kas lielāks par 500 m):
50%________
60%________
70%________

- rīcībā esošo pontonu, baržu vai citu peldierīču izmērus, kuras plānots izmantots kopā ar zemessūcēju;

- darbu veikšanas rajonu (atklāta jūra – ūdenskrātuve – upe – kanāls – ezers vai cits);

- veicamo darbu veidu (ieguve, attīrīšanas, gultnes padziļināšanas vai remontdarbi, atmīnēšana utt.);

- darbu veikšanas vietu (pilsēta, valsts, klimatiskā zona).

Zemessūcēju konstrukcijas īpatnības.

Zemessūcēji, kuriem tiek izmantoti firmas „PNEUMA” PKS sūkņi, izdevīguma ziņā no parastajiem zemessūcējiem (kuriem izmanto ass centrbēdzes grunts sūkņus) piemīt sekojošas atšķirības:

- tiem ir zemas ekspluatācijas izmaksas pateicoties sūkņa konstrukcijas vienkāršībai un tam, ka tiem nav berzes rezultātā ātri nodilstošu detaļu);
- tie var transportēt hidromaisījumu pa cauruļvadu lielos attālumos, izmantojot parastos saspiestā gaisa kompresorus;

- tie tiek aprīkoti ar uzkaramām iekārtām, kas bez pūlēm ļauj izmantot jau rīcībā esošos pontonus un zemessūcējus;

- zemessūcēju ļoti vienkārši un viegli var izgatavot jebkurā metāla konstrukciju rūpnīcā, saskaņā ar firmas „PNEUMA” rekomendācijām, piemērojot to ieguves apstākļiem

- zemessūcējs var būt viegli saliekams un to var pārvadāt no viena objekta uz citu, izmantojot parasto autotransportu

- zemessūcēju apkalpo viens cilvēks;

- sūkņa ražīgumu var regulēt, izmantojot saspiestā gaisa padevi;

- sūknis darbojas ar saspiestā gaisa enerģiju, kurš tiek padots no kompresora, bet uztinamo vinču „barošana” notiek no neliela dīzeļa ģeneratora ar jaudu līdz 20 kW).

- nepieciešamības gadījumā un pietiekamā dziļumā zemessūcējs var būt pašgājējs. šādam mērķim tas var būt aprīkots ar lāpstiņveida kustinātājiem ar ekonomisku hidraulisko pievadu.