RU    |    LV
 


1.Zemessūcēju ietaises dziļu ūdenskrātuvju attīrīšanai no dūņainiem nogulumiem un pneimatisko grunts sūkņu izmantošana. >>>

2.Rezervuāru tipa nosēdbaseinu izmantošana tehnoloģijās ūdenskrātuvju attīrīšanai no dibennogulumiem. >>>

3.Optimālo tehnoloģisko režīmu noteikšana. >>>

4.Par tehnoloģiju. >>>